Publiek-private samenwerking stimuleert optimalisatie Argentijnse varkensketen

Een cluster van Nederlandse bedrijven gaat samenwerken met stakeholders in Argentinië om de lokale varkensketen te optimaliseren. De Rijksoverheid ondersteunt hen hierbij met het programma Partners for International Business (PIB). Het publiek-private partnerschap richt zich op kennisuitwisseling, netwerkopbouw en het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven in Argentinië.

Varkens Pigs

©Adobe Stock

Tijdens een videoconferentie op 1 september 2020 ondertekenden Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een convenant.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De varkenssector in Argentinië heeft veel potentie en Nederland heeft veel expertise op dit terrein. Door Nederlandse kennis, kunde en technologie te leveren, kan de Argentijnse sector inspelen op de (inter)nationale vraag naar duurzamer geproduceerde varkensproducten van hoge kwaliteit.

De innovatieve, duurzame en energiebesparende productie- en verwerkingsconcepten van het cluster zullen worden ingezet om de gehele sector in Argentinië te optimaliseren. Denk hierbij onder meer aan fokkerij, voer, vermeerdering, afmesten, slacht, verwerking, management van reststromen, farm management, supply chain management en logistiek.

Bedrijvencluster

Het cluster positioneert zich als Grupo de Intercambio Tecnológico Argentino Holandés ‘GITAH Porcino’. Het bestaat uit 10 bedrijven die te maken hebben met de gehele varkensketen: Topigs Norsvin, Nooyen Pig Flooring, Nedap, VDZ Trading, Roodbont Publishers, Agrifirm, MS Schippers, Agrovision, Hotraco Group en LeeO. Wageningen University & Research (WUR) doet mee als samenwerkingspartner en JV-events is de coördinator van het cluster. Tijdens dit programma kunnen nieuwe bedrijven toetreden na afstemming met de bestaande deelnemers.

Activiteiten

De komende 3 jaar ligt de focus op:

  • kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Argentijnse overheden, kennisinstituten en bedrijven;
  • collectieve deelname aan belangrijke sectorale vakbeurzen in Argentinië;
  • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten; en
  • een gemeenschappelijke communicatiestrategie en communicatiemiddelen in NL Branding-stijl.

Vanwege de coronacrisis verwachten wij dat veel activiteiten digitaal zullen plaatsvinden.

Overheidsrol

De overheid ondersteunt het cluster, omdat hun activiteiten en resultaten een positief effect hebben op de gehele sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma Partners for International Business (PIB) uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit specifieke PIB-programma werken we nauw samen met de Nederlandse Ambassade in Buenos Aires, de aan de ambassade verbonden Landbouwraad Léontine Crisson, en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/09/15/publiek-private-samenwerking-stimuleert-optimalisatie-argentijnse-varkensketen

Terug naar nieuws