Project Description

“Dorp van de Toekomst”

Locatie: De Dompelaar in Elsendorp
Opdrachtgever: Vereniging voor Kleine Kernen, Dorpsoverleg Elsendorp en EMMA communicatie
Aantal gasten: 250
De hand van de duizendpoot: Registratie en ontvangst deelnemers, organisatie decor en inrichting, catering, inzet en aansturing personeel, opstellen draaiboek, algemeen aanspreekpunt tijdens symposium.